KOMŞULUKLA İLGİLİ HADİSLER

KOMŞU HADİSLERİ *

Komşu deyiminin kapsamı ile ilgili olarak Hz. Ali çevrede sesi işitilenlerin komşu olduğu görüşündedir. Hz. Aişede her taraftan kırk evin komşu olduğunu ve bunların komşuluk hakkına sahip bulunduklarını bildirmiştir. Ayrıca, komşu tabiri, hiç bir ayırım yapılmadan, Müslüman kâfir, âbid fâsık, dost düşman, yerli misafir, iyi kötü, yakın uzak bütün komşuları içine alır.Hz. Peygamber:

* Cebrail durmadan bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye ederdi. Bu sıkı tavsiyeden, komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim *

buyurur.Bir Müslümanın başkalarına zarar vermemesi, herkese iyilik yapması en önemli ahlâkî görevlerindendir. Rasûlüllah:

* Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kişidir *

* Şerrinden komşusunun güveninde olmadığı kimse gerçek mümin olamaz *

* Müminin, kendi nâil olduğu nimetlere diğer mümin komşularının da nâil olmasını, kendisi için istemediği şeyleri mümin komşusu için de arzu etmemesi esastır *

* Komşusu, kötülüklerinden emin olamayan kişi iman etmiş olmaz *

* Allaha ve âhiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin *

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !